Zdjecia ZAKLADOWE

legitymacja, prawo jazdy
4 szt.
35.00 PLN
dowod, paszport
4 szt.
35.00 PLN
dyplomowe (45 x 65 mm)
4 szt.
45.00 PLN
dyplomowe - EXPRESS !!!
4 szt.
49.00 PLN
DODATKOWY komplet - 4 szt.
15.00 PLN
Pocztowka *
3 szt.
45.00 PLN
kazda nastepna 1 szt.
3.50 PLN
Gabinetowe *
3 szt.
49.00 PLN
kazda nastepna 1 szt.
3.90 PLN
Slubne gabinetowe *
3 szt.
55.00 PLN
 
kazda nastepna 1 szt.
3.90 PLN
* RETUSZ - 5 PLN

Sesja Zdjeciowa w studio lub w plenerze:
- duza ... ... ... ... ... (40 zdjec)
650.00 PLN
- mala ... ... ... ... ... (15 zdjec)
350.00 PLN
Wykonanie REPRODUKCJI na negatyw
lub slajd maloobrazkowy
(powyzej 4 sztuk ... rabat do 50 %)
10.00 PLN
REPRODUKCJA na negatyw lub slajd ... 6 cm x 6 cm
50.00 PLN
Skanowanie zdjecia
8.00 PLN
Archiwizacja reprodukcji na CD
10.00 PLN


Cyfrowe zdj�cia
do dokument�w (DOW�D, LEGITYMACJA)
EXPRESS

4 sztuki
30.00 z�
nast�pne 4 sztuki (dodruk)
10.00 z�
retusz
5.00 z�


Zdj�cia reklamowe

W studio lub w terenie od 50 z� do 400 z� za uj�cie.
Cena zale�na od ilo�ci uj��, stylizacji, wymaganej aran�acji, dekoracji.


Reporta� fotograficzny
do 80 zdj��
z prawem do publikacji
od 350.00 do 650.00 z�
dzie� zdj�ciowy
(zdj�cia zapisane na p�ycie CD lub DVD)
600.00 z�


Komputerowe poprawianie zdj��

RETUSZ zdj�cia
od 10.00 do 60.00 z�
Wycinanie, wstawianie, ��czenie, napisy
od 5.00 do 60.00 z�
KOLOROWANIE
od 50.00 z�
SKANOWANIE zdj�cia
od 5.00 do 10.00 z�


Komputerowa ARCHIWIZACJA ZDJ��

Nagranie negatywu lub slajd�w (135) na CD
15.00 z�
Dogranie nast�pnego filmu
12.00 z�
Skanowanie slajdu - 1 szt. (ramka)
1.90 z�


WYWO�ANIE FILM�W

proces C-41 (filmy kolorowe)
7.50 z�
filmy systemu APS
7.50 z�
filmy czarno - bia�e
16.00 z�


Odbitki z systemu APS

"C" ... 1.20 z�
"H" ... 1.40 z�
"P" ... 1.95 z�


ODBITKI z r�nych no�nik�w

format \ no�nik
CD, negatyw
slajd
9 cm x 13 cm
0.90 z�
1.80 z�
10 cm x 15 cm
0.95 z�
1.90 z�
13 cm x 18 cm
2.50 z�
3.50 z�
15 cm x 21 cm
2.90 z�
6.50 z�
18 cm x 25 cm
10.50 z�
18.00 z�
20 cm x 30 cm
12.00 z�
19.00 z�
25 cm x 38 cm
21.00 z�
----
30 cm x 40 cm
28.00 z�
35.00 z�
INDEX PRINT (z negatywu) ........... 6.00 z�
INDEX PRINT (z CD ... 36 zdj��) .... 2.00 z�
Nagranie p�yty CD .......................... 10.00 z�
Nagranie p�yty DVD ...................... 15.00 z�


ZDJ�CIA �LUBNE W STUDIO

SESJA ZDJ�CIOWA W STUDIO, oko�o 30-40 zdj�� do wyboru
cena za jedno wybrane uj�cie
w 3 kopiach 13 x 18 cm w oprawie (3 albumy)
wynosi 49.00 z� (minimum 4 uj�cia)FOTOREPORTA�
(WESELA, �LUBY)

CA�A UROCZYSTO�� "I"
(DOM, KO�CIӣ/USC, PLENER,
PRZYJ�CIE Z OCZEPINAMI)
cena ... 1450 z�
- oko�o 200 zdj��, format 10 x 15 cm,
- wybranych oko�o 15 zdj�� w formacie 15 x 21 cm,
- zdj�cia w albumie,
- 2 WYBRANE ZDJ�CIA w formacie 20 x 30 cm,
- no�nik ... negatyw lub CD,

CA�A UROCZYSTO�� "II"
(DOM, KO�CIӣ/USC, PLENER,
POCZ�TEK PRZYJ�CIA ... do 1-ego ta�ca)
cena ... 1050 z�
- oko�o 120 zdj��, format 10 x 15 cm,
- wybranych oko�o 15 zdj�� w formacie 15 x 21 cm,
- zdj�cia w albumie,
- no�nik ... negatyw lub CD,

CA�A UROCZYSTO�� "III"
(KO�CIӣ/USC oraz PLENER)
cena ... 850 z�
- oko�o 80 zdj��, format 10 x 15 cm,
- wybranych oko�o 10 zdj�� w formacie 15 x 21 cm,
- zdj�cia w albumie,
- no�nik ... negatyw lub CD,

KO�CIӣ lub USC
cena ... 450 z�
- oko�o 30-35 zdj��, format 10 x 15 cm,
- wybranych oko�o 10 zdj�� w formacie 15 x 21 cm,
- zdj�cia w albumie,
- no�nik ... negatyw lub CD,

PLENER "I"
cena ... 550 z�
- oko�o 30-35 zdj��, format 10 x 15 cm,
- wybranych oko�o 10 zdj�� w formacie 15 x 21 cm,
- zdj�cia w albumie,
- no�nik ... negatyw lub CD,

PLENER "II"
cena ... 750 z�
- oko�o 60 zdj��, format 10 x 15 cm,
- wybranych oko�o 15 zdj�� w formacie 15 x 21 cm,
- zdj�cia w albumie,
- no�nik ... negatyw lub CD,

CA�A UROCZYSTO�� "I" - APARAT CYFROWY
(DOM, KO�CIӣ/USC, PLENER,
PRZYJ�CIE Z OCZEPINAMI)
cena ... 800 z�
- oko�o 600 zdj�� ... TYLKO na p�ycie CD lub DVD,

FOTO KSI��KA
z uroczysto�ci �lubnej
30 stron = 15 kart

cena ... 2100 z�
- dodatkowa

cena ... 750 z�

- mniejsza
cena ... 450 z�
   
Wideo FILM z uroczysto�ci �lubnej
w cenie 3 kopie filmu w indywidualnej ok�adce
cena ... 1700 z�KA�DY KLIENT INDYWIDUALNIE MO�E WYBRA�
SPOS�B WYKONANIA I FORMAT ZDJ�� �LUBNYCH ORAZ ALBUMY

JESTE�MY OTWARCI NA PROPOZYCJE !!!

PRZY WI�KSZYCH ZAM�WIENIACH I KOMPLEKSOWEJ OBS�UDZE
STOSUJEMY RABATY !!!| 1989-2015 (C) Copyright by Studio FOTO - Marek Ma�lanka| | Design by keson.pl |